ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្ប: ! ជូនដំណឹងស្តីអំពីការបិទដំណើរការជាបណ្តោះអាសន្នរយ:ពេល ០២សប្ដាហ៍ រោងភាពយន្ត រោងសម្តែងសិល្ប: និងសារមន្ទីរ

 
ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្ប: ! ជូនដំណឹងស្តីអំពីការបិទដំណើរការជាបណ្តោះអាសន្នរយ:ពេល ០២សប្ដាហ៍ រោងភាពយន្ត រោងសម្តែងសិល្ប: និងសារមន្ទីរ

នៅថ្ងៃនេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្ប: ស្តីពីការបិទដំណើរការជាបណ្តោះអាសន្នរយ:ពេល ០២សប្ដាហ៍ រោងភាពយន្ត រោងសម្តែងសិល្ប: និងសារមន្ទីរ នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្តាល។

អាស្រ័យដូចបានជំរាបសូមសាធារណ:ជនមេតា្តជ្រាបជាព័ត៌មាន និងសូមអនុវត្តតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនេះដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់៕

 

ប្រភព: ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្ប: