[វីដេអូ] Ep.30 ប្រធានបទ: អាចម៍ត្រចៀក

អាចម៍ត្រចៀកមិនមែនជាជំងឺទេវាកើតឡើងដោយធម្មជាតិនៃខ្លួនប្រាណរបស់យើង ។ អាចម៍ត្រចៀកណែនជិតរន្ធត្រចៀកគឺកើតឡើងដោយសារធូលីដីដែលបក់ចូលក្នុងត្រចៀក ដែលជាប់នៅនិងរោមត្រចៀកខាងក្រៅនិងមួយចំនួនទៀតបក់ចូលទៅខាងក្នុងត្រចៀក។

 
[វីដេអូ] Ep.30 ប្រធានបទ: អាចម៍ត្រចៀក
[វីដេអូ] Ep.30 ប្រធានបទ: អាចម៍ត្រចៀក
[វីដេអូ] Ep.30 ប្រធានបទ: អាចម៍ត្រចៀក

រោគសញ្ញា

សូមជម្រាបថា អាចម៍តត្រចៀកដែរតូចមិនមានអាការៈអ្វីនោះទេ ប៉ុន្តែនៅពេលអាចម៍ត្រចៀកធំបិតជិតរន្ធត្រចៀកវានិងមានអាការៈដូចជា ស្ដាប់មិនសូវលឺ រមាស់ត្រចៀក   ឈឺត្រចៀកនិងអាការៈមួយទៀតគឺអាចធ្វើឲ្យយើងក្អក។

ការព្យាបាល

ប្រសិនបើអាចម៍ត្រចៀកមិនទាន់កករឹងទេ អ្នកគួរប្រើសំឡីទន់ត្បាលវាចេញ មកនៅពេលដែលងូតទឹកហើយ ព្រោះនៅពេលដែលងូតទឹកហើយងាយធ្វើឲ្យអាចម៍ត្រចៀកទន់ស្រួលយកចេញ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអាចម៍ត្រចៀកនោះរឹង អ្នកគួរតែប្រើកង្វារដើម្បីកាយថ្នមៗយកវាចេញ។

កត្តាប្រឈម

ការលាងសម្អាតត្រចៀកមិនបានត្រឹមត្រូវអាចបណ្ដាលឲ្យរលាកឬរបួសបំពង់ត្រចៀករបស់អ្នក ដោយសារតែការប្រើឧបករណ៍មិនមានអនាម័យវាអាចបណ្តាលឲ្យមានការកើត ផ្សិតឬ អ្វីផ្សេងទៀត។

 របៀបក្នុងការបង្ការ

ការដែលលាងអាចម៍ត្រចៀកឬសម្អាតអាចម៍ត្រចៀកអាចមានផលប៉ះពាល់ខ្លះពិតមែនប្រសិនបើអ្នកធ្វើការសម្អាតមិនបានត្រឹមត្រូវ អាចនិងបណ្ដាលឲ្យត្រចៀកមានបញ្ហា និងបង្កឲ្យមានមេរោគចូលទៅក្នុងត្រចៀក។

 វិធីសាស្រ្តក្នុងការថែទាំ

ក្នុងការលាងត្រចៀកមានច្រើនវីធីណាស់ ទី១ ការបាញ់ទឹកចូលក្នុងត្រចៀកអាចឲ្យអាចម៍ត្រចៀកចេញមក ទី២ប្រើកង្វារ និងទី៣ប្រើសំឡីត្បាលត្រចៀក។ វិធីទាំងបីនេះហើយដែលអ្នកជំងឺត្រូវការលាងសំអាតជាប្រចាំ។

សារដ៏មានសារៈប្រយោជន៍

ចំពោះបញ្ហាអាចម៍ត្រចៀកគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការសំអាត អនាម័យ ។ចំពោះក្មេងៗគួរតែឧស្សាហ៍មើលត្រចៀកយកអាចម៍ត្រចៀកចេញ ប្រសិនបើអាចម៍ត្រចៀកនោះរឹងឬធំពេកអ្នកគួរតែយកកូន ទៅមន្ទីពេទ្យដើម្បីឲ្យគ្រូពេទ្យដែលមានជំនាញលាងសម្អាតត្រចៀកឲ្យបានត្រឹមត្រូវ  ៕

សូមទស្សនាវីដេអូដូចខាងក្រោម៖