ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម៖ ជូនដំណឹងស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស

 
ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម៖ ជូនដំណឹងស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស

សូមបងប្អូនមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតផ្គរ រន្ទះ ខ្យល់កន្ត្រាក់ នឹងរលកសមុទ្រខ្ពស់ ស្របពេលដែលជ្រលងនៃសម្ពាធទាបឥណ្ឌា បាននឹងកំពុងបង្កើនឥទ្ធិពលគ្រប់ដណ្តប់មកលើប្រទេសកម្ពុជា ជាមួយខ្យល់ប្រែប្រួល (Variable winds) បក់មកពីភាគខាងត្បូង និងភាគអាគ្នេយ៍៕

សូមចុចlink Telegram Channel CNGTV Cambodia ដើម្បីតាមដានព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃតាមរយៈ https://t.me/cngtvcambodia

 

ប្រភព: ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម