មិនទាន់ថមថយទេ! រកឃើញឆ្លងថ្មីកូវីដ១៩ មានចំនួន ៨២៥ករណី ខណ:ករណីស្លាប់ក៏កើនឡើងទៀត

 
មិនទាន់ថមថយទេ! រកឃើញឆ្លងថ្មីកូវីដ១៩ មានចំនួន ៨២៥ករណី ខណ:ករណីស្លាប់ក៏កើនឡើងទៀត

បើយោងតាមការសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសុខាភិបាលសូមជម្រាបថាមានករណីឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ៨២៥ករណី ខណ:មានករណីជាសះស្បើយចំនួន ១០២២ករណី និងករណីស្លាប់ចំនួន ២១នាក់ នៅក្នុងនោះករណីឆ្លងជាអ្នកដំណើរមកពីបរទេសចំនួន​ ៤២១នាក់។

គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១នេះ

-ករណីអ្នកឆ្លងសរុប= ៦៨,៧៩៦ នាក់

-ករណីអ្នកជាសះស្បើយសរុប= ៦១,០៣៩នាក់

- ករណីអ្នកស្លាប់សរុប= ១១៤៩នាក់

សូមចុច join Telegram https://t.me/cngtvcambodia

 

ប្រភព: ក្រសួងសុខាភិបាល