[វីដេអូ] សារវេជ្ជបណ្ឌិត | Ep.7 ប្រធានបទ៖​ ជំងឺផ្សេងៗលើភ្នែកទារក

ជំងឺភ្នែកលើទារកបែងចែកជាពីរ គឺទី១ទារកដែលកើតគ្រប់ខែនិងទី២ទារកដែលកើតមកមិនគ្រប់ខែ។

 
[វីដេអូ] សារវេជ្ជបណ្ឌិត | Ep.7 ប្រធានបទ៖​ ជំងឺផ្សេងៗលើភ្នែកទារក

 

ប្រសិនបើទារកមានការរលាកគ្រាប់ភ្នែកសរអាណាព្យាបាលគួរតែយកកូនមកធ្វើការព្យាបាលឲ្យទាន់ពេលវេលា ប្រសិនបើទុកយូរ ដាក់ថ្នាំផ្ដេសផ្ដាស់ដោយមិនបានពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យ នោះអាចនឹង បណ្ដាលឲ្យធ្លាយកញ្ចក់ភ្នែកកូនផងដែរ ។

សំរាប់ការពារចំពោះចំណីអាហារមិនមានផលប៉ះពាល់សំរាប់អ្នកម្តាយទេឲ្យតែញុំាអាហារល្អៗ ត្រឹមត្រូវ គេងបានគ្រប់គ្រាន់ និងស្តាប់តាមការណែនាំរបស់គ្រូពេទ្យ ប៉ុន្តែសំរាប់ការទទួលទានថ្នាំត្រូវតែប្រយ័ត្ន។ប្រសិនបើជាជំងឺតំណពូជអាចនិងពិបាកក្នុងការពារ ពីព្រោះតែទារកដែលមានហ្សែនពីកំណើតតពីឪពុកម្តាយ ឧទាហរណ៍ ស៊ែនពាក់ព័ន្ធនិងពណ៌ ឬស៊ែនមួយទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺឡើងបាយភ្នែកពីកំណើត ។

សូមចុច join link Telegram https://t.me/cngtvcambodia

សូមតាមដានទស្សនាវីដេអូដូចខាងក្រោម៖