គេហទំព័រ Forbes បង្ហាញលទ្ធផលតារាកំពូលសម្រស់ប្រចាំ K-pop 'Visual Queen and King' ជាផ្លូវការហើយ

គេហទំព័រ Forbes Korea ដែលបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃនេះ បានបង្ហាញពីលទ្ធផល «Visual King» និង «Visual Queen» ប្រចាំវិស័យ K-Pop ក្រោយពីធ្វើការអង្កេត ក៏ដូចជាស្រង់ទិន្នន័យពីមហាជនកន្លងមក។

 
គេហទំព័រ Forbes បង្ហាញលទ្ធផលតារាកំពូលសម្រស់ប្រចាំ  K-pop 'Visual Queen and King' ជាផ្លូវការហើយ
គេហទំព័រ Forbes បង្ហាញលទ្ធផលតារាកំពូលសម្រស់ប្រចាំ  K-pop 'Visual Queen and King' ជាផ្លូវការហើយ
គេហទំព័រ Forbes បង្ហាញលទ្ធផលតារាកំពូលសម្រស់ប្រចាំ  K-pop 'Visual Queen and King' ជាផ្លូវការហើយ
គេហទំព័រ Forbes បង្ហាញលទ្ធផលតារាកំពូលសម្រស់ប្រចាំ  K-pop 'Visual Queen and King' ជាផ្លូវការហើយ
គេហទំព័រ Forbes បង្ហាញលទ្ធផលតារាកំពូលសម្រស់ប្រចាំ  K-pop 'Visual Queen and King' ជាផ្លូវការហើយ

សមាជិកក្រុមតារាចម្រៀងប្រុសស្រីជាច្រើនត្រូវបានជ្រើសថាជាតារា K-Pop ដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាងគេ ផ្អែកតាមទម្រង់មុខ ភ្នែក ច្រមុះ មាត់របស់ពួកគេ។

ដូច្នេះលទ្ធផលត្រូវបានបង្ហាញដូចមានខាងក្រោម៖
«Visual Queen»
១. Jiu (Dreamcatcher)


២. Nayeon (TWICE)


៣. Jennie (BLACKPINK)


៤. Joy (Red Velvet)


៥. Yujin (CLC)


 

«Visual King»
១. Jin (BTS)


២. Cha Eun Woo (ASTRO)


៣. Suho (EXO)


៤. Lee Know (Stray Kids)  

ប្រភព៖ Allkpop

សូមចុច join Telegram https://t.me/cngtvcambodia