សីរីមង្គលហុងស៊ុយប្រចាំថ្ងៃចន្ទ ទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

សញ្ញាប្រចាំថ្ងៃ ជារាសីចក្រពណ៌ខ្មៅ ជាថ្ងៃមិនល្អ។

 
សីរីមង្គលហុងស៊ុយប្រចាំថ្ងៃចន្ទ ទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

សំរាប់ថ្ងៃចន្ទ ទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ មានរឿងជាច្រើនដែលអ្នកគួរធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានដូចជា ពិធីបញ្ចុះសព ការធ្វើដំណើរ ពិធីភ្ជាប់ពាក្យ ពិធីរៀបអាពាហ៏ពិពាហ៏ ចុះហត្ថលេខា ការបើកសម្ពោធក្រុមហ៊ុន ប្រក់ដំបូល ជារឿងជាច្រើនទៀតដែលអ្នកអាចធ្វើបាននៅថ្ងៃនេះ ប៉ុន្តែក៏មានកិច្ចការមួយចំនួននៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលលោកអ្នកពុំគួរធ្វើ ដូចជាពិធីបុណ្យទាននានា ការបន់ស្រន់ឲ្យមានសំណាងល្អ ប្រាថ្នាសុំបានបុត្រ ការព្យាបាល និងការកែសម្ផស្ស-សម្អាងជាដើម។ គួរពន្យារពេលរង់ចាំថ្ងៃល្អសម្រាប់ធ្វើរឿងទាំងនេះ។

ដើម្បីទទួលបាននូវហុងស៊ុយ និងជោគជាតារាសីឆ្នាំទាំង១២ ប្រចាំថ្ងៃ សូមចូលទៅកាន់ឆាណែល ដែលមានលីងខាងក្រោម៖

សូមចុច join Telegram https://t.me/cngtvcambodia

Serey Mongkol Feng Shui ​https://t.me/sereymongkoltips