រកឃើញករណីឆ្លងថ្មីជាប្រភេទវីរុសអូមីក្រុងចំនួន ៣៤ករណីបន្ថែមទៀតហើយ ខណ:ករណីឆ្លងចូលសហគមន៍មានចំនួន ២៧ករណី

ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២។

 
រកឃើញករណីឆ្លងថ្មីជាប្រភេទវីរុសអូមីក្រុងចំនួន ៣៤ករណីបន្ថែមទៀតហើយ ខណ:ករណីឆ្លងចូលសហគមន៍មានចំនួន ២៧ករណី

ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២៖

-ករណីឆ្លងថ្មី ៣៤នាក់ (លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR)

-ករណីជាសះស្បើយ ១៩នាក់

-ករណីស្លាប់ ០នាក់ (ក្នុងនេះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង ០នាក់)

គួររម្លឹកថាករណីឆ្លងមកទល់ពេលនេះសរុបមានចំនួន​ ១២១,១៥០នាក់ ខណ:ករណីអ្នកជាសះស្បើយសរុបមានចំនួន​១១៧,២៨៦នាក់ និងករណីអ្នកស្លាប់សរុបមានចំនួន​ ៣,០១៥នាក់៕

សូមចុច join Telegram https://t.me/cngtvcambodia

ប្រភព៖ ក្រសួងសុខាភិបាល