រកឃើញករណីឆ្លងថ្មីជាប្រភេទវីរុសអូមីក្រុងចំនួន ៤០នាក់បន្ថែមទៀតហើយ

ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២។

 
រកឃើញករណីឆ្លងថ្មីជាប្រភេទវីរុសអូមីក្រុងចំនួន ៤០នាក់បន្ថែមទៀតហើយ

ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២៖

-ករណីឆ្លងថ្មី ៤០នាក់ (លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR)

-ករណីជាសះស្បើយ ១០៨នាក់

-ករណីស្លាប់ ០នាក់ (ក្នុងនេះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង ០នាក់)

គួររម្លឹកថាករណីឆ្លងមកទល់ពេលនេះសរុបមានចំនួន ១៣៥,៦២៥នាក់ ខណ:ករណីអ្នកជាសះស្បើយសរុបមានចំនួន ១៣១,៧០៦នាក់ និងករណីអ្នកស្លាប់សរុបមានចំនួន ៣,០៥៤នាក់៕

Join Telegram https://t.me/cngtvcambodia

ប្រភព៖ ក្រសួងសុខាភិបាល