ពលរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ ២៦ លាននាក់បាត់បង់ការងារធ្វើក្នុងរយៈពេល ៥ សប្តាហ៍ដោយសារវិបត្តិកូវីដ១៩

ទីក្រុងញូវយ៉ក៖ អត្រាអត់ការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកបន្ទាប់ពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកាលពីឆ្នាំ១៩៣០។ ពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ក្នុងចំណោម៦នាក់បាត់បង់ការងារធ្វើដោយសារវីរុសកូរ៉ូណា។ នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០។

 
ពលរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ ២៦ លាននាក់បាត់បង់ការងារធ្វើក្នុងរយៈពេល ៥ សប្តាហ៍ដោយសារវិបត្តិកូវីដ១៩
ពលរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ ២៦ លាននាក់បាត់បង់ការងារធ្វើក្នុងរយៈពេល ៥ សប្តាហ៍ដោយសារវិបត្តិកូវីដ១៩
ពលរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ ២៦ លាននាក់បាត់បង់ការងារធ្វើក្នុងរយៈពេល ៥ សប្តាហ៍ដោយសារវិបត្តិកូវីដ១៩
ពលរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ ២៦ លាននាក់បាត់បង់ការងារធ្វើក្នុងរយៈពេល ៥ សប្តាហ៍ដោយសារវិបត្តិកូវីដ១៩
ពលរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ ២៦ លាននាក់បាត់បង់ការងារធ្វើក្នុងរយៈពេល ៥ សប្តាហ៍ដោយសារវិបត្តិកូវីដ១៩
ពលរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ ២៦ លាននាក់បាត់បង់ការងារធ្វើក្នុងរយៈពេល ៥ សប្តាហ៍ដោយសារវិបត្តិកូវីដ១៩

 

ឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនេះ សភាអាមេរិចបានអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់ចំណាយជិត ៥០០ពាន់លានដុល្លារ ដើម្បីជួយសម្រួលដល់អាយុជីវិតអាជីវកម្ម និងមន្ទីរពេទ្យនានា។

 

ពលរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណជាង ៤,៤ លាននាក់បានដាក់ពាក្យស្នើសុំកញ្ចប់ថវិកា អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកឥតការងារធ្វើកាលពីសប្តាហ៍មុន។ គិតត្រឹមរយៈពេល៥សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះ ពលរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ ២៦លាននាក់ហើយបានដាក់ពាក្យស្នើសុំកញ្ចប់ថវិកានេះ។

 

 

 ប្រភព៖ APប្រែ​សម្រួល៖ ជា បញ្ញា