[វីដេអូ]សារវេជ្ជបណ្ឌិត | Ep.43 ប្រធានបទ៖តើStem cell ជាអ្វី?

 
[វីដេអូ]សារវេជ្ជបណ្ឌិត | Ep.43 ប្រធានបទ៖តើStem cell ជាអ្វី?

Stem cell គឺនៅក្នុងខួរឆ្អឹងមនុស្ស ដែលមាននៅក្នុងខួរឆ្អឹង ជាពិសេសនៅត្រគៀកនិងជង្គង់ជាដើម។ 
Stem cell ល្អសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលមានមិនចង់ធ្វើការវះកាត់ ព្រោះជាធម្មតាបើមានបញ្ហាដូចជា រលាកសន្លាក គៀបសរសៃប្រសាទ បើព្យាបាលតាមវិធី stem cell គឺជៀសវាងការវះកាត់។ ដូច្នេះហើយការធ្វើ Stem cell ល្អជាងការវះកាត់ព្រោះមិនមានផលវិបាកនិងមានសុវត្ថិភាពហើយចំនេញថវិការផងដែរ។
Stem cell ល្អសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ ឬ មនុស្សចាស់។ ជាធម្មតាការចាក់ Stem cell ម្ដង រងចាំ១ខែក្រោយនឹងពិនិត្យម្ដងទៀត អ្នកជំងឺភាគច្រើនបានធូរច្រើនបន្ទាប់ពីព្យាបាល stem cell បានជោគជ័យ ។

បន្ទាប់ពីព្យាបាល Stem cell 2-3 ថ្ងៃ ភាគច្រើនមានការឈឺចាប់នៅកន្លែងចាក់ថ្នាំប៉ុន្តែមួយសប្តាហ៍ក្រោយមិនមានការឈឺចាប់ ឬផលវិបាកអ្វីនោះទេ ជាពិសេសអ្នកដែលមានជំងឺផ្សេងដូចជា ជំងឺទឹកនោមផ្អែម លើសសម្ពាធឈាម។
សារៈប្រយោជន៍ការចាក់ Stem cell គឺមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ដូច្នេះអ្នកដែលមានបញ្ហាឈឺចង្កេះ ឈឺចង្គង់ ឈឺសន្លាកទាំងអស់ Stem cell គឺល្អខ្លាំងបំផុតសមម្រាប់អ្នកជំងឺប្រភេទនេះ៕

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖