[វីដេអូ] Ep.58 ប្រធានបទ៖ បញ្ហាបែកធ្មេញ

ការបែកធ្មេញ គឺ ដោយសារការខាំរបស់រឹងឬការពុកធ្មេញ។ ការបែកធ្មេញត្រឹមតែសំបកខាងក្រៅនៃធ្មេញឬស្រទាប់ទី២របស់ធ្មេញ ការបែកបាក់ប្រភេទនេះគឺអាចរក្សាទុកប្រើប្រាស់បន្តទៀតបាន ។

 
[វីដេអូ] Ep.58 ប្រធានបទ៖ បញ្ហាបែកធ្មេញ

ចំពោះការបែកដល់ស្រទាប់ទី២នៃធ្មេញ គឺត្រូវធ្វើការប៉ះមកវិញបាន ហើយបើការបែកដល់សរសៃធ្មេញហើយការព្យាបាលគឺត្រូវព្យាបាលយកសរសៃចេញឲ្យស្អាត និងបញ្ចូលថ្នាំមកវិញ ក្រោយការព្យាបាលទាំងអស់នេះគ្រូពេទ្យតែងតែណែនាំអោយស្របធ្មេញតែម្ដង មូលហេតុដែលអោយស្រោបដោយសារក្រោយការព្យាបាលហើយគឺមានលក្ខណៈស្រួយ។ 
បើសិនជាបងប្អូនមានបញ្ហាជួបប្រទះនៃការបែកធ្មេញ សូមប្រញាប់មកជួបជាមួយទន្តបណ្ឌិតជំនាញដើម្បីធ្វើការជួសជុលឡើងវិញផងដែរ៕

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖