[វីដេអូ] Ep.73 ប្រធានបទ៖ មេរោគក្នុងក្រពះ

មេរោគក្នុងក្រពះ ជាជំងឺមួយដែលបង្កឡើងដោយជំងឺរលាកក្រពះ ដំបៅក្រពះហើយជំងឺទាំងនេះបង្កឡើងដោយមេរោគម្យ៉ាងដែលវាអាចសង្ងំរស់នៅហើយបង្កើតកូនបង្កើតចៅនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានអាស៊ីតរបស់ក្រពះ។ ចំពោះជំងឺមេរោគក្នុងក្រពះខុសពីជំងឺឈឺក្រពះ។

 
[វីដេអូ] Ep.73 ប្រធានបទ៖ មេរោគក្នុងក្រពះ

ការឈឺក្រពះគឺជារោគសញ្ញាបន្តុំធំមួយដែលវាស្តែងចេញមកពីបញ្ហាជំងឺផ្សេងនៅក្នុងក្រពះ មានន័យពាក្យថាឈឺក្រពះមួយគឺវាក្តោបនៅមូលហេតុជំងឺផ្សេងៗនៅក្នុងក្រពះជាច្រើន ។ អញ្ចឹងដើម្បីអោយយើងដឹងច្បាស់ថាយើងឈឺក្រពះបណ្តាលមកពីអ្វី គឺត្រូវពិនិត្យមើលអោយច្បាស់ដើម្បីស្វែងរកគឺត្រូវធ្វើការ ឆ្លុះអេកូ អ្វីដែរសំខាន់នោះគឺឆ្លុះក្រពះមើលតែម្តងងាយស្រួលរកទីតាំងដែលមានបញ្ហា តាំងពីបំពង់អាហារ រហូតដល់ក្រពះ រហូតដល់គល់ពោះវៀនតូចផងដែរ។

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖