[វីដេអូ] ជំងឺមហារីក Ep.03 ប្រធានបទ៖ ជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន

ក្រោយពីការអភិវឌ្ឍនៃក្រសួងសុខាភិបាលមក យើងឃើញថា ស្រ្តីដែលមកពិនិត្យរកជំងឺមហារីកស្បូនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន ដែលបានរកឃើញគឺស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលទី ១ ដល់ ២ ដែលអាចព្យាបាលទៅបាន(សម្រាប់អ្នកទីក្រុង) និងអ្នកជនបទ និងខ្វះខាតថវិកា បានរកឃើញរហូតដល់ទៅដល់ដំណាក់កាលទី ៣ ដល់ ៤ ឬស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយធ្ងន់ធ្ងរ។

 
[វីដេអូ] ជំងឺមហារីក Ep.03 ប្រធានបទ៖ ជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន

ជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន គឺជាជំងឺម្យ៉ាងបង្កឡើងដោយកោសិកាសាច់ក្រៅ និងខាងក្នុងនៃមាត់ស្បូន។ ជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនមានសញ្ញាណដែលបង្ហាញឡើងដូចជា៖
១. ធ្លាក់សរ៉ាំរ៉ៃ (
Leukorrhea)
២. ធ្លាក់ឈាមតាមទ្វារមាស ជាពិសេសស្រ្តីដែលបានអស់រដូវហើយ
៣. ធ្លាក់ឈាមក្រោយពីរួមដំណេក
៤. មានអារម្មណ៍ស្កៀបរមាស់នៅត្រង់ទ្វារមាស
៥. ចុចចង្កេះ ហើមជើង
៦. ថប់ៗដង្ហើម ងាយឆាប់ហត់
៧. ស្រកគីឡូខុសពីធម្មតា។ល។
ជំងឺនេះប៉ះពាល់ផលដល់ស្ត្រីដោយសារតែកត្តាមួយចំនួនដូចជា៖
១. ជក់បារី ឬគ្រឿងបង្កើតផ្សេងៗ
២. ហ្សែន(
Genetic)ពីសំណាក់ឪពុកម្តាយ ឬតំណពូជនៃជំងឺមហារីក
៣. មានកូនច្រើនដង លើសពី ៣ ដង(សម្រាលកូន)
៤. ឆ្លងជំងឺ
Human Papillomavirus (HPV) ដោយសារមានដៃគូរួមភេទច្រើន
៥. មានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំខ្សោយ និងងាយឆ្លងមេរោគ
៦. ខ្សោយតម្រង់ លាងតមម្រង់នោម បន្សាំកោសិកា(សរីរាង្គ)
៧.
ប្រើប្រាស់ថ្នាំពន្យារកំណើតលើសពី ប្រាំ ឆ្នាំ
៨. គ្មានលទ្ធផលភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការព្យាបាល ឬពិនិត្យពិគ្រោះ។ល។