កិច្ចប្រជុំលើកទី១៦ ឧត្តមមន្រ្តីទទួលបន្ទុកវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈអាស៊ាន (The 16th ASEAN Senior Official Meeting on Culture and Arts)

 
កិច្ចប្រជុំលើកទី១៦ ឧត្តមមន្រ្តីទទួលបន្ទុកវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈអាស៊ាន (The 16th ASEAN Senior Official Meeting on Culture and Arts)

នាថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ កិច្ចប្រជុំលើកទី១៦ ឧត្តមមន្រ្តីទទួលបន្ទុកវប្បធម៌អាស៊ាន ក្រោមប្រធានបទ ផលប៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងមាគ៌ាឆ្ពោះទៅមុខសម្រាប់វិស័យវប្បធម៌ និងសិល្បៈ តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ បានរៀបចំឡើងក្រោមការដឹកនាំរបស់ លោកជំទាវ ប៉ែន មុនីមករា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងជាប្រធានកិច្ចប្រជុំឧត្តមមន្រ្តីទទួលបន្ទុកវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈអាស៊ានលើកទី១៦។ កិច្ចប្រជុំនេះ មានការចូលរួមពីសំណាក់ឯកឧត្តម លោកជំទាវជាឧត្តមមន្រ្តីទទួលបន្ទុកវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈរបស់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាន រួមនឹងដៃគូសន្ទនាអាស៊ាន។

កិច្ចប្រជុំបានពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ានលើវិស័យវប្បធម៌ និងសិល្បៈ ក៏ដូចជាបណ្តាដៃគូសន្ទនាដែលរួមមាន: សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ និងជប៉ុន។ ជាមួយនេះកិច្ចប្រជុំក៏បានពិនិត្យផែនការសកម្មភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ានលើវិស័យវប្បធម៌ និងសិល្បៈ ក៏ដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអាស៊ាន និងប្រទេសជាដៃគូសន្ទនា ២០២០-២០២២។ លើសពីនេះ កិច្ចប្រជុំក៏បានពិនិត្យលើផែនការយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់វប្បធម៌ និងសិល្បៈសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦-២០២៥ ដែលមានគោលបំណងធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅផ្នត់គំនិតអាស៊ាន និងសម្រួលកិច្ចសន្ទនាអន្តរវប្បធម៌ក្នុងចំណោមប្រជាជនអាស៊ាន តាមរយៈការចូលរួមរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីគ្នាទៅវិញទៅមក និងលើកស្ទួយប្រវត្តិសាស្រ្តវប្បធម៌សិល្បៈប្រពៃណី និងគុណតម្លៃរបស់តំបន់អាស៊ាន៕

 

 

ប្រភព: ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្ប: