សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បញ្ជាឲ្យបញ្ចេញម៉ាសក្រណាត់ ចំនួន២លានចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ នៅរាជធានីភ្នំពេញ

 
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បញ្ជាឲ្យបញ្ចេញម៉ាសក្រណាត់ ចំនួន២លានចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ នៅរាជធានីភ្នំពេញ
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បញ្ជាឲ្យបញ្ចេញម៉ាសក្រណាត់ ចំនួន២លានចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ នៅរាជធានីភ្នំពេញ

(ភ្នំពេញ)៖ យោងតាមលិខិតក្រសួងសុខាភិបាល ជម្រាបជូនអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានឲ្យដឹងថា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នៅរសៀលថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានប្រកាសបញ្ចេញម៉ាសក្រណាត់ចំនួន២លាន ដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញ៕

 

ប្រភព: ក្រសួងសុខាភិបាល