អបអរសារទរ! លទ្ធផលធ្វើតេស្តលើកទី៤ ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៌៣វិច្ឆិកា អវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ទាំងអស់

 
អបអរសារទរ! លទ្ធផលធ្វើតេស្តលើកទី៤ ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៌៣វិច្ឆិកា អវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ទាំងអស់

នៅថ្ងៃនេះមិនមានករណីវិជ្ជមានវីរុដកូវីដ-១៩​ ថ្មី​ និងមិនមានអ្នកជាសះស្បើយ​ ហើយលទ្ធផលធ្វើតេស្តលើកទី៤​ ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៌៣វិច្ឆិកា​ អវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ ទាំងអស់​។ សូមអានសេចក្តីជូនព័ត៌មានខាងក្រោមនេះ៖ ៖

 

ប្រភព: ក្រសួងសុខាភិបាល