បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុពី ១៨ឆ្នាំឡើងទៅក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌទាំងបីនេះ អាចចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩បាន

 
បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុពី ១៨ឆ្នាំឡើងទៅក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌទាំងបីនេះ អាចចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩បាន

យោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ដែលបានជូនដំណឹងកាលពីថ្ងៃទី ២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១​ កន្លងទៅ ស្ដីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុពី ១៨ឆ្នាំឡើងទៅ ក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌចំការមន ខណ្ឌ៧មករា និងខណ្ឌច្បារអំពៅ៕

សូមចុច join link Telegram https://t.me/cngtvcambodia

 

ប្រភព: រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ