អគ្គិសនីកម្ពុជា ជូនដំណឹងស្តីពីការអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរនៅតំបន់មួយចំនួនចាប់ពីថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១

 
អគ្គិសនីកម្ពុជា ជូនដំណឹងស្តីពីការអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរនៅតំបន់មួយចំនួនចាប់ពីថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ តម្លើងបរិក្ខារនានា និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញអគ្គិសនីរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា ដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ នៅថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ នៅតំបន់មួយចំនួនទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចសេចក្តីជូនដំណឹងលម្អិតខាងក្រោម។ ទោះជាមានការខិតខំថែរក្សាមិនឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីធំដុំ ប៉ុន្តែការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីនៅតំបន់ខាងលើអាចនឹងមានការរអាក់រអួលខ្លះៗជៀសមិនផុតដែលយើងខ្ញុំស្នើសុំអភ័យទោសទុកជាមុន។

ថ្ងៃពុធ ១២កើត ខែទុតិយាសាឍ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស.២៥៦៥

រាជធានីភំ្នពេញ ថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១

សូមចុច join link Telegram https://t.me/cngtvcambodia

 

 

 

ប្រភព: អគ្គិសនីកម្ពុជា