[វីដេអូ] សារវេជ្ជបណ្ឌិត | Ep.8 ប្រធានបទ៖​ យល់ដឹងពីជំងឺកូវីដ-19

ជំងឺកូវីដ-១៩មានអាការៈធ្ងន់ឬស្រាលអាស្រ័យលើសុខភាពអ្នកជំងឺ ។

 
[វីដេអូ] សារវេជ្ជបណ្ឌិត | Ep.8 ប្រធានបទ៖​ យល់ដឹងពីជំងឺកូវីដ-19

 

ជំងឺកូវីដ-១៩មានអាការៈធ្ងន់ឬស្រាលអាស្រ័យលើសុខភាពអ្នកជំងឺ សម្រាប់អ្នកជំងឹមានសុខភាពល្អអាចនឹងមានអាការៈស្រាលនឹងព្យាបាល ១សប្តាហ៍ ឬ ២សប្តាហ៍អាចនឹងជាសះស្បើយ ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលមានជំងឺជាប់ប្រចាំកាយអាចនឹងធ្វើការព្យាបាល រយៈពេល២ទៅ៣ខែ ។
សម្រាប់ក្មេងៗមានករណីតិចហើយក៏អាចនឹងងាយព្យាបាលជាងមនុស្សចាស់ ព្រោះក្មេងៗអាចនឹងមានអាការៈស្រាល សម្រាប់ការព្យាបាលអាច២ទៅ៣សប្តាហ៍នឹងជាសះស្បើយ ។ 

 


នៅជុំវិញពិភពលោកដែលមានបញ្ហាកូវីដ និងមានជាជំងឹកូវីដរាំរ៉ៃ សម្រាប់អ្នកជំងឺដែលធ្លាប់មានជំងឺកូវីដ១៩ដែលបានជាសះស្បើយហើយអាចនឹងជា៥០ភាគរយ ហើយក៏នៅតែមានរោគសញ្ញា ដូចជា ពិបាកដកដង្ហើម ឈឺដើមទ្រូង ជាពិសេសឈឺសន្លាក់ អស់កម្លាំង ហត់ និងមានបញ្ហាខួក្បាលដែលគឺគិតអ្វីមិនចេញ ។ 
ចង់បញ្ឈប់កូវីដ១៩ រួមគ្នាការពារ ពាក់ម៉ាក់ លាងដៃនឹងអាកុល នឹងនៅគំលាតពីគ្នា២ម៉ែត្យ ញាំវីតាមីន C វីតាមីន D ឲ្យបានច្រើនដើម្បិការពារពីជំងឺកូវីដ១៩ ៕

 

 

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម ៖