[វីដេអូ] សារវេជ្ជបណ្ឌិត | Ep.8 ប្រធានបទ៖​ យល់ដឹងពីជំងឺកូវីដ-19

 
[វីដេអូ] សារវេជ្ជបណ្ឌិត | Ep.8 ប្រធានបទ៖​ យល់ដឹងពីជំងឺកូវីដ-19

ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងមេរោគកូវីដ-១៩ ដោយការលាងដៃជាមួយសាប៊ូច្រើន ពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាតគ្នា លេបវីតាមីន និងការទទួលអាហារណាដែលល្អសំរាប់សុខភាព ។

សូមចុច join link Telegram https://t.me/cngtvcambodia

សូមតាមដានទស្សនាវីដេអូដូចខាងក្រោម៖