ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ គិតត្រឹមថ្ងៃទី ០៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី០៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ រកឃើញករណីឆ្លងថ្មីកូវីដ១៩ ចំនួន ២២០ករណី ខណ:មានករណីជាសះស្បើយចំនួន ៥៣៧ករណី និងករណីស្លាប់ចំនួន ២៣នាក់។

 
ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ គិតត្រឹមថ្ងៃទី ០៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី០៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ រកឃើញករណីឆ្លងថ្មីកូវីដ១៩ ចំនួន ២២០ករណី ខណ:មានករណីជាសះស្បើយចំនួន ៥៣៧ករណី និងករណីស្លាប់ចំនួន ២៣នាក់នៅក្នុងនោះករណីឆ្លងជាអ្នកដំណើរមកពីបរទេសចំនួន​ ១៧នាក់។

គួររម្លឹកថា ករណីឆ្លងមកទល់ពេលនេះសរុបមានចំនួន​ ១១៤,៥៧១នាក់ ខណ:ករណីអ្នកជាសះស្បើយសរុបមានចំនួន​១០៧,៣៧៦នាក់ និងករណីអ្នកស្លាប់សរុបមានចំនួន​ ២៤៨២នាក់៕

សូមចុច join Telegram https://t.me/cngtvcambodia

 

ប្រភព៖ ក្រសួងសុខាភិបាល